Dziś jest Wtorek, 11 Grudnia 2018r.     imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

Statut szkoły - do pobrania (pdf)

SPIS TREŚCI
Słowniczek  
I Nazwa Szkoły i inne informacje s. 4
II Cele i zadania Szkoły s. 5
III Organy Szkoły i ich kompetencje    s. 8
IV Organizacja Szkoły s. 12
V Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły s. 15
VI Uczniowie Szkoły i ich rodzice s. 18
VII Postanowienia końcowe s. 21

Back to top