Informacje dotyczące rekrutacji również w sekretariacie szkoły.


WAŻNE!
Z powodu epidemii nastąpiły zmiany w terminach rekrutacji do szkół podanpodstawowych, poniżej link:

Rozporzadzenie_Ministra_Edukacji_Narodowej_z_dnia_z_29_04_2020.pdf


Regulaminy i wnioski rekrutacyjne na rok  szkolny 2020/2021

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych
szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i
oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

OtwórzLink: nabór do szkoły średniej: https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/app/


                             
OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O KONTAKT Z SEKRETARIATEM SZKOŁY.

Uczniowie Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni osiągają wysokie wyniki w nauce na egzaminach zewnętrznych.
Nasi uczniowie plasują się w czołówce gdyńskich szkół, które tradycyjnie wypadają najlepiej w województwie pomorskim.
Uczniowie VII Sportowego Liceum Ogólnokształcącego  osiągają zdawalność z egzaminu maturalnego na poziomie 95%.
 

Zapraszamy uczniów do Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących


koszykowka.jpg

Back to top