Informacje dotyczące rekrutacji również w sekretariacie szkoły.


WAŻNE!
Z powodu epidemii nastąpiły zmiany w terminach rekrutacji do szkół podanpodstawowych, poniżej link:

Rozporzadzenie_Ministra_Edukacji_Narodowej_z_dnia_z_29_04_2020.pdf

Terminy rekrutacji do SSP nr 14 i SMS
Terminy rekrutacji do LO


Regulaminy i wnioski rekrutacyjne na rok  szkolny 2020/2021
Link: nabór do szkoły średniej: https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/app/


                             
OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O KONTAKT Z SEKRETARIATEM SZKOŁY.

Uczniowie Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni osiągają wysokie wyniki w nauce na egzaminach zewnętrznych.
Nasi uczniowie plasują się w czołówce gdyńskich szkół, które tradycyjnie wypadają najlepiej w województwie pomorskim.
Uczniowie VII Sportowego Liceum Ogólnokształcącego  osiągają zdawalność z egzaminu maturalnego na poziomie 95%.
 

Zapraszamy uczniów do Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących


koszykowka.jpg

Back to top