Dziś jest Środa, 20 Lutego 2019r.     imieniny: Anety, Lehca, Leona

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY  ZA MIESIĄC LUTY NALEŻY DOKONAĆ PRZELEWEM W TERMINIE OD 28 DO 31 STYCZNIA 2019 r.

Nr konta - 83 1440 1026 0000 0000 1253 3257   Bank PKO BP

PODSTAWÓWKA  10x 4,00  =  40,00

GIMNAZJUM  10x 4,00  =  40,00

LICEUM  10x 4,70  =  47,00

Klasy piąte i szóste (osoby wyjeżdżające na obóz) pomniejszają opłaty za obiady za miesiąc luty o cztery dni tj. 4x4,00. Opłata dla tych osób wynosi 24 zł.


NIE MA MOŻLIWOŚCI WNOSZENIA OPŁAT PO WYZNACZONYM TERMINIE  !!!

Informacja  dla rodziców dzieci korzystających z obiadów w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących.

Koszt 1 obiadu dla ucznia to:
  • Szkoła Podstawowa: 4,00 zł
  • Gimnazjum : 4,00 zł
  • Liceum : 4,70 zł

Opłaty za obiady należy uiszczać wyłącznie przelewem na konto.
Numer konta szkoły: 83 1440 1026 0000 0000 1253 3257


BARDZO WAŻNE !!!
W tytule przelewu należy obowiązkowo podać miesiąc i rok za który uiszczamy opłatę, imię i nazwisko dziecka, klasę, oraz dni w których dziecko nie będzie jadło obiadu, a także wyszczególnić dni za jakie dokonano odpisu. Należy pamiętać, iż pieniądze muszą dotrzeć na konto szkoły w terminie zgodnym z przedstawionym poniżej harmonogramem.

Dokonując opłaty przelewem należy uiścić kwotę podaną w harmonogramie za dany miesiąc, pomniejszając ją o ewentualny odpis pod warunkiem, że był on wcześniej zgłoszony w sekretariacie szkoły.

Samodzielne pomniejszanie należności za obiady z tytułu nieobecności dziecka w szkole jest niedopuszczalne.
Informacje o ewentualnym odpisie można uzyskać w sekretariacie szkoły, bądź pod numerem telefonu 58 – 620 -56 – 55.
Dokonując wpłat przelewem, należy wpłacać kwoty rzeczywiste (bez zaokrągleń) należne za dany miesiąc.
Wszelkie zmiany dotyczące korzystania z obiadów i opłat za obiady ( choroba, rezygnacja, nieobecność itp. ) prosimy zgłaszać osobiście lub telefoniczne w sekretariacie szkoły pod numerem 58 - 620 – 56 – 55 w dniu poprzedzającym nieobecność lub w danym dniu do godz. 8:00


HARMONOGRAM WPŁAT ZA OBIADY NA ROK SZKOLNY 2018/19 (wrzesień - grudzień)

Termin płatności:

 

03 – 06  wrzesień     (za wrzesień  )  –                    18  OBIADÓW

 

25 – 28  wrzesień     ( za październik )  -                23 OBIADY  

 

26 – 31 październik   ( za listopad  )     -                20 OBIADÓW  ( bez 2 listopada )

 

27 – 30 listopada      ( za grudzień  )    -                 15 OBIADÓW  


Brak wpłaty w wyznaczonym terminie traktowany będzie jako rezygnacja, co spowoduje skreślenie z listy korzystających z obiadów.
UWAGA !!! Nie ma możliwości wnoszenia opłat po wyznaczonych dniach płatności.

Back to top