Dziś jest Wtorek, 11 Grudnia 2018r.     imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY  ZA MIESIĄC  GRUDZIEŃ  NALEŻY DOKONAĆ PRZELEWEM W TERMINIE od 27 do 30 LISTOPADA 2018 roku.

Nr konta - 83 1440 1026 0000 0000 1253 3257   Bank PKO BP

PODSTAWÓWKA 14 x 4,00  =  60,00

GIMNAZJUM 15 x 4,00  =  60,00

LICEUM 15 x 4,70  =  70,50

OSOBY, KTÓRE NIE ODLICZYŁY DNIA 12.11 POWINNY DOKONAĆ ODPISU PRZY BIEŻĄCEJ WPŁACIE !!!


NIE MA MOŻLIWOŚCI WNOSZENIA OPŁAT PO WYZNACZONYM TERMINIE  !!!

Informacja  dla rodziców dzieci korzystających z obiadów w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących.

Koszt 1 obiadu dla ucznia to:
  • Szkoła Podstawowa: 4,00 zł
  • Gimnazjum : 4,00 zł
  • Liceum : 4,70 zł

Opłaty za obiady należy uiszczać wyłącznie przelewem na konto.
Numer konta szkoły: 83 1440 1026 0000 0000 1253 3257


BARDZO WAŻNE !!!
W tytule przelewu należy obowiązkowo podać miesiąc i rok za który uiszczamy opłatę, imię i nazwisko dziecka, klasę, oraz dni w których dziecko nie będzie jadło obiadu, a także wyszczególnić dni za jakie dokonano odpisu. Należy pamiętać, iż pieniądze muszą dotrzeć na konto szkoły w terminie zgodnym z przedstawionym poniżej harmonogramem.

Dokonując opłaty przelewem należy uiścić kwotę podaną w harmonogramie za dany miesiąc, pomniejszając ją o ewentualny odpis pod warunkiem, że był on wcześniej zgłoszony w sekretariacie szkoły.

Samodzielne pomniejszanie należności za obiady z tytułu nieobecności dziecka w szkole jest niedopuszczalne.
Informacje o ewentualnym odpisie można uzyskać w sekretariacie szkoły, bądź pod numerem telefonu 58 – 620 -56 – 55.
Dokonując wpłat przelewem, należy wpłacać kwoty rzeczywiste (bez zaokrągleń) należne za dany miesiąc.
Wszelkie zmiany dotyczące korzystania z obiadów i opłat za obiady ( choroba, rezygnacja, nieobecność itp. ) prosimy zgłaszać osobiście lub telefoniczne w sekretariacie szkoły pod numerem 58 - 620 – 56 – 55 w dniu poprzedzającym nieobecność lub w danym dniu do godz. 8:00


HARMONOGRAM WPŁAT ZA OBIADY NA ROK SZKOLNY 2018/19 (wrzesień - grudzień)

Termin płatności:

 

03 – 06  wrzesień     (za wrzesień  )  –                    18  OBIADÓW

 

25 – 28  wrzesień     ( za październik )  -                23 OBIADY  

 

26 – 31 październik   ( za listopad  )     -                20 OBIADÓW  ( bez 2 listopada )

 

27 – 30 listopada      ( za grudzień  )    -                 15 OBIADÓW  


Brak wpłaty w wyznaczonym terminie traktowany będzie jako rezygnacja, co spowoduje skreślenie z listy korzystających z obiadów.
UWAGA !!! Nie ma możliwości wnoszenia opłat po wyznaczonych dniach płatności.

Back to top