Dziś jest Piątek, 17 Sierpnia 2018r.     imieniny: Anity, Elizy, Mirona

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY  ZA MIESIĄC  CZERWIEC  NALEŻY DOKONAĆ PRZELEWEM W TERMINIE od 25 do 30 MAJA 2018 roku.

Nr konta - 83 1440 1026 0000 0000 1253 3257 

PODSTAWÓWKA 13 x 4,00  =  52,00

GIMNAZJUM 13 x 4,00  =  52,00

LICEUM 13 x 4,70  =  61,10

Obiady od 04 do 20 czerwca.


NIE MA MOŻLIWOŚCI WNOSZENIA OPŁAT PO WYZNACZONYM TERMINIE  !!!

W przypadku dzieci wyjeżdżających na obóz zimowy w miesiącu marcu, prosimy o pomniejszenie wpłat o dni pobytu na obozie.Informacja  dla rodziców dzieci korzystających z obiadów w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących.

Koszt 1 obiadu dla ucznia to:
  • Szkoła Podstawowa: 4,00 zł
  • Gimnazjum : 4,00 zł
  • Liceum : 4,70 zł

Opłaty za obiady należy uiszczać wyłącznie przelewem na konto.
Numer konta szkoły: 83 1440 1026 0000 0000 1253 3257


BARDZO WAŻNE !!!
W tytule przelewu należy obowiązkowo podać miesiąc i rok za który uiszczamy opłatę, imię i nazwisko dziecka, klasę, oraz dni w których dziecko nie będzie jadło obiadu, a także wyszczególnić dni za jakie dokonano odpisu. Należy pamiętać, iż pieniądze muszą dotrzeć na konto szkoły w terminie zgodnym z przedstawionym poniżej harmonogramem.

Dokonując opłaty przelewem należy uiścić kwotę podaną w harmonogramie za dany miesiąc, pomniejszając ją o ewentualny odpis pod warunkiem, że był on wcześniej zgłoszony w sekretariacie szkoły.

Samodzielne pomniejszanie należności za obiady z tytułu nieobecności dziecka w szkole jest niedopuszczalne.
Informacje o ewentualnym odpisie można uzyskać w sekretariacie szkoły, bądź pod numerem telefonu 58 – 620 -56 – 55.
Dokonując wpłat przelewem, należy wpłacać kwoty rzeczywiste (bez zaokrągleń) należne za dany miesiąc.
Wszelkie zmiany dotyczące korzystania z obiadów i opłat za obiady ( choroba, rezygnacja, nieobecność itp. ) prosimy zgłaszać osobiście lub telefoniczne w sekretariacie szkoły pod numerem 58 - 620 – 56 – 55 w dniu poprzedzającym nieobecność lub w danym dniu do godz. 8:00


HARMONOGRAM WPŁAT ZA OBIADY NA ROK SZKOLNY 2018 (styczeń -czerwiec)

Termin płatności:
02 – 05  stycznia (za styczeń) - 19  OBIADÓW

01 – 13  lutego (za luty) - 13 OBIADÓW (obiady od 12 lutego)

23 – 28  lutego (za marzec) - 20 OBIADÓW

27 – 30  marca (za kwiecień) 
- 18 OBIADÓW  Szkoła Podstawowa
- 15 OBIADÓW  Gimnazjum – bez egzaminów 18-19-20 kwiecień
- 18 OBIADÓW  Liceum  
                                   
25 – 30  kwietnia (za maj)
- 18 OBIADÓW  Szkoła Podstawowa-
- 18 OBIADÓW   Gimnazjum
- 16  OBIADÓW  Liceum – bez egzaminów maturalnych 7-8 maj 

25 – 30  maja (za czerwiec) - 13 OBIADÓW (obiady do 20.06)

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie traktowany będzie jako rezygnacja, co spowoduje skreślenie z listy korzystających z obiadów.
UWAGA !!! Nie ma możliwości wnoszenia opłat po wyznaczonych dniach płatności.

Back to top