Data Godzina Opis
17.09.2019 r. 17.30 spotkania z rodzicami uczniów SSP 14 i VII SLO - wszystkie klasy
05.11.2019 r. 17.30 spotkania semestralne z rodzicami
06.02.2020 r. 17.30 półroczne spotkania z rodzicami uczniów
24.03.2020 r. 17.30 spotkania semestralne z rodzicami wszystkich klas, spotkania z rodzicami uczniów klas maturalnych – poinformowanie o przewidywanych końcowych ocenach niedostatecznych
19.05.2020 r. 17.30 spotkania z rodzicami – poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych

Back to top