Czytaj więcej...

DNI

NAUCZANIE STACJONARNE W SZKOLE

NAUCZANIE ZDALNE

17.05 do 21.05.2021 r.

5a, 6,a, 7a, 7b, 2 AP, 2 BP, 2 CP

8 a, 8 b, 1 A, 1 B, 2 AG, 2 BG, 2 CG

24.05 do 28.05.2021 r.

1 A, 1 B, 2 AG, 2 BG, 2 CG

5 a*, 6 a* , 7 a*, 7 b*, 2 AP, 2 BP, 2 CP

24.05.2021 r.

 

8 a, 8 b

25.05 – 27.05.2021 r.

Egzaminy dla uczniów klas ósmych;

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas: 5 a, 6 a, 7 a, 7 b

28.05.2021 r.

8 a, 8 b

 

* - dni wolne od zajęć: 25, 26, 27 maja 2021 r.

Czytaj więcej...
Dni 4.05 - 6.05. 2021 są wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas pierwszych i drugich VII SLO.
Czytaj więcej...

Od 4 maja 2021 r. rozpocznie się "batalia" związana z egzaminami maturalnymi. Wszystkim zdającym życzymy powodzenia.

Harmonogram oraz wszystkie istotne informacje zamieszczone są na stronach OKE/CKE https://www.oke.gda.pl, https:\\www.cke.pl

Zdający zobowiązany jest stawić się najpóźniej o godzinie 8:30, jeśli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 lub 13:30 – gdy egzamin zaczyna się o godzinie 14:00.

  1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
  2. Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
  4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
  5. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką medyczną).
  6. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
  7. Zdający musi posiadać dokument tożsamości oraz przybory – długopis/pióro z czarnym tuszem oraz w zależności od przedmiotu: biologia – linijka i kalkulator prosty, geografia linijka i kalkulator prosty, lupa , historia – lupa , matematyka - linijka, cyrkiel i kalkulator prosty , WOS – kalkulator prosty.
  8. Uczniowie klas pierwszych i drugich liceum mają wolne od zajęć dydaktycznych w dniach 4, 5 i 6 maja.

Wytyczne sanitarne dot. egzaminu https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Komunikaty_CKE/2021/2021-04-19_Przeprowadzanie_Egzaminy_Wytyczne.pdf

Czytaj więcej...
Do 15 maja wszystkie  zajęcia będą prowadzone  w trybie zdalnym.
Czytaj więcej...
Pełnych radości i pokoju Świąt Wielkiej Nocy oraz powrotu do normalnego życia.
Czytaj więcej...
Ósmoklasisto, maturzysto - mamy repozytoria pełne wiedzy. Warto skorzystać. Czasu do egzaminów niewiele.
https://www.gdynia.pl/nauka-2,7718/osmoklasisto-maturzysto-mamy-repozytoria-pelne-wiedzy,555711

Czytaj więcej...

W dniach 17, 18 i 19 marca 2021 r. przeprowadzimy próbne egzaminy dla uczniów klas ósmych z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego. Uczniowie muszą się pojawić w szkole najpóźniej o godz.8.30. Podczas egzaminu uczniowie, będą zobowiązani do zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa. Dopóki nie zajmą miejsc, nie będą mogli zdjąć maseczek (rekomendacja szkoły- maseczka podczas całego egzaminu). Będą musieli zachowywać dystans społeczny (nie powinni zbierać się w grupkach po egzaminie, żeby podzielić się wrażeniami). Nie powinni przynosić ze sobą zbędnych przedmiotów. Zalecane jest również częste dezynfekowanie rąk. Szczegóły dotyczące zasad epidemicznych poniżej:

Załączniki:
Pobierz plik (Testy diagnostyczne WYTYCZNE EPIDEMICZNE aktualizacja_202103150805.pdf)Wytyczne epidemiczne[ ]1013 kB

Arkusze egzaminacyjne - testy diagnostyczne marzec 2021

Czytaj więcej...
Już jutro rozpoczynają się zawody w gimnastyce artystycznej, które będzie można oglądać online. Startować będzie duża grupa naszych uczennic/zawodniczek.
Serdecznie zachęcamy.
Czytaj więcej...

W dniach 3, 4 i 5 marca przeprowadzimy próbne egzaminy maturalne w zakresie podstawowym (polski, matematyka, angielski). Uczniowie muszą się pojawić w szkole najpóźniej o godz.8.30.Osoby, które podejdą do matury próbnej w szkole, będą zobowiązane do zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa. Dopóki nie zajmą miejsc, nie będą mogli zdjąć maseczek(rekomendacja szkoły- maseczka podczas całego egzaminu). Będą musieli zachowywać dystans społeczny (nie powinni zbierać się w grupkach po egzaminie, żeby podzielić się wrażeniami). Nie powinni przynosić ze sobą zbędnych przedmiotów, z kolei powinni często dezynfekować ręce.

Powodzenia.

Czytaj więcej...

Jutro tj. 25 lutego nauczyciele naszej szkoły będą szczepieni, w związku z tym pewne zajęcia online nie odbędą się. Zostaną zamieszczone materiały dla uczniów z poszczególnych przedmiotów na classroomie.

Back to top