Już 6 maja rozpocznie się batalia związana z egzaminami maturalnymi. Wszystkim zdającym życzymy powodzenia. Harmonogram oraz wszystkie ważne informacje można znaleźć na  https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/ .
Terminy egzaminów ustnych znajdują się na tablicy ogłoszeń.
Uczniowie klas pierwszych i drugich liceum mają wolne od zajęć dydaktycznych w dniach 6, 7 i 8 maja.

Back to top