b_300_0_16777215_00_images_Sport-na-zdr-1.jpg

Dnia 2 kwietnia 2019 r. na obiektach Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących odbył się finał turnieju „Sport na Zdrowie” organizowanej przez Szkolę Sportową z Gdyni przy współpracy Gdyńskiego Centrum Sportu. W zawodach udział wzięły dzieci klas I-III z pięciu Gdyńskich Szkół Podstawowych: SP 12, SP 21, SP 31, SP 52 oraz Gdyńskiej Szkoły Społecznej złożonych z 5 dziewcząt i 5 chłopców.

Drużyny rywalizowały w 10ciu konkurencjach. Najlepszą okazała się reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 31. Miejsce drugie zajęła drużyna reprezentująca SP 52, a miejsce trzecie zajęli uczniowie SP 12.
Kolejność końcowa prezentuje się następująco:

I miejsce: SP 31

II miejsce: SP 52

III miejsce: SP 12

IV miejsce: SP 21

V miejsce: GSS

Wszystkie szkoły otrzymały dyplomy, a trzy pierwsze zespoły dodatkowo puchary. Zwycięzcy oraz zawodnicy wyróżniający się w poszczególnych drużynach otrzymali również nagrody rzeczowe ufundowane przez Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałą zabawę i atmosferę prawdziwej rywalizacji sportowej prowadzonej w duchu fair play. Gratulujemy zwycięzcom, ale i tym wszystkim drużynom, które podjęły sportowe wyzwanie walki o najwyższy laur.

Szczególne podziękowania kierujemy do dyrektorów szkół zaangażowanych w turniej „Sport na zdrowie”, wychowawców i opiekunów oraz nauczycieli ZSSO za zaangażowanie i pomoc w realizacji wyjątkowego projektu, którego celem jest szeroko rozumiana promocja kultury fizycznej, zdrowia i aktywności fizyczną.

Zapraszamy do oglądania zdjęć  laughing

https://drive.google.com/drive/folders/15ISucaltcfHrYm87I6j9_peJk301ZSoV?usp=sharing

Back to top