b_300_0_16777215_00_images_rekrutacja.jpg

W związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym COVID-19  Kolegium Prezydenta w dniu 21.04 ustanowiło zarządzenie zmieniające terminy rekrutacji do klas sportowych i oddziałów mistrzostwa sportowego.
Zostaje wydłużony termin składania wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej  aż do 29 maja.
Pozostałe terminy:
a) 22 czerwca 2020 r. o godz. 18.00 – sprawdzian sprawności ogólnej, zebrania z rodzicami,
b) 24 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 - wywieszenie listy uczniów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,
c) 24 czerwca 2020 r. do godziny 13:00 – wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do czwartej klasy SSP nr 14,
d) do 25 czerwca 2020 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
e) 26 czerwca 2020 r. o godz.12.00 – wywieszenie listy uczniów przyjętych do klasy czwartej,
f) do 30 czerwca 2020 r. - dostarczenie świadectwa ukończenia klasy trzeciej, przeniesienia ucznia ze szkoły rejonowej i karty zdrowia.

 Back to top