b_300_0_16777215_00_images_Czy-matury-2020-sie-odbeda-czy-zostana-przesuniete-przez-koronawirusa-NOWY-TERMIN-MATUR_article.jpg

8 czerwca rozpocznie się batalia związana z egzaminami maturalnymi. Wszystkim zdającym życzymy powodzenia. Harmonogram oraz wszystkie ważne informacje można znaleźć na  https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/

Zdający zobowiązany jest stawić się o godzinie najpóźniej 8.30,  jeśli egzamin rozpoczyna się o godz.9.00  lub 13.30 – gdy egzamin zaczyna się o 14.00.

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

Zdający musi posiadać dokument tożsamości oraz przybory – długopis/pióro z czarnym tuszem oraz w zależności od przedmiotu: biologia – linijka i kalkulator prosty, geografia linijka i kalkulator prosty, lupa , historia – lupa , matematyka -  linijka, cyrkiel  i kalkulator prosty , WOS – kalkulator prosty.
Uczniowie klas pierwszych i drugich liceum mają wolne od zajęć dydaktycznych w dniach 8, 9 i 10 czerwca.

Wytyczne dot. egzaminu https://www.kuratorium.gda.pl/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis/

Back to top