WAŻNA INFORMACJA!!!!!
Drodzy Rodzice i Uczniowie!
W związku z sytuacją  epidemiologiczną prosimy o opróżnienie szafek i zwrot kluczyków do wychowawcy do dnia 18.09.2020 r. Po tym terminie szafki będą komisyjnie otwierane i opróżniane oraz ponownie dezynfekowane. Od 28.09.2020 r. będą przyjmowane wnioski o ponowne przydzielenie szafek na 1 rok szkolny. Po zebraniu Rady Rodziców będą określone nowe zasady korzystania z szafek szkolnych.

Back to top