b_300_0_16777215_00_images_Czy-matury-2020-sie-odbeda-czy-zostana-przesuniete-przez-koronawirusa-NOWY-TERMIN-MATUR_article.jpg

Od 4 maja 2021 r. rozpocznie się "batalia" związana z egzaminami maturalnymi. Wszystkim zdającym życzymy powodzenia.

Harmonogram oraz wszystkie istotne informacje zamieszczone są na stronach OKE/CKE https://www.oke.gda.pl, https:\\www.cke.pl

Zdający zobowiązany jest stawić się najpóźniej o godzinie 8:30, jeśli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 lub 13:30 – gdy egzamin zaczyna się o godzinie 14:00.

  1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
  2. Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
  4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
  5. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką medyczną).
  6. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
  7. Zdający musi posiadać dokument tożsamości oraz przybory – długopis/pióro z czarnym tuszem oraz w zależności od przedmiotu: biologia – linijka i kalkulator prosty, geografia linijka i kalkulator prosty, lupa , historia – lupa , matematyka - linijka, cyrkiel i kalkulator prosty , WOS – kalkulator prosty.
  8. Uczniowie klas pierwszych i drugich liceum mają wolne od zajęć dydaktycznych w dniach 4, 5 i 6 maja.

Wytyczne sanitarne dot. egzaminu https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Komunikaty_CKE/2021/2021-04-19_Przeprowadzanie_Egzaminy_Wytyczne.pdf

Back to top