b_300_0_16777215_00_images_csm_rekrutacja_cee442e3c0.png

Wniosek rekrutacyjny, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty przyjmowane są w godzinach 9:30 - 14:00, od poniedziałku do piątku w gabinecie nr 14 w głównym holu ZSSO.
Powyższe dokumenty należy dostarczyć do 14.07.2021 r. do godziny 14:00

Rekrutacja

Back to top