Czytaj więcej...
Uwaga tegoroczni maturzyści !

W najbliższy wtorek 11. 08. 2020 r. w godzinach 10:00-14:00 zapraszamy po odbiór wyników matur w sekretariacie szkoły.
W związku z sytuacją epidemiologiczną proszę pamiętać o zachowaniu rygoru sanitarnego (odległość 2 m. oraz osłonięcie nosa i ust maseczką).

Czytaj więcej...

Uwaga tegoroczni absolwenci SSP nr 14 !!!

Dnia 31. 07. 2020r. (piątek) w godzinach 10:00 - 14:30 zapraszamy do sekretariatu Sportowej Szkoły Podstawowej po odbiór wyników i zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty.
Czytaj więcej...

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni składają serdeczne podziękowania Wszystkim osobom za bezinteresowną pomoc i życzliwość, które w szczególny sposób przyczyniły się do realizacji naszych planów i zamierzeń organizacyjnych w roku szkolnym 2019/2020.

Jednocześnie życzymy samych pogodnych i radosnych dni w czasie wakacji. Pamiętajmy o reżimie sanitarnym oraz o bezpieczeństwie.

Czytaj więcej...

Zakończenie roku w reżimie sanitarnym

26 czerwca 2020 r. zapraszamy uczniów po odbiór świadectw promocyjnych oraz ukończenia szkoły. Świadectwa wręczane będą przez wychowawców klas na holu z zachowaniem rygoru sanitarnego.

Uczniowie wchodząc na teren szkoły muszą zdezynfekować dłonie oraz założyć  maseczki ochronne.  

Ze względów bezpieczeństwa rodzice nie mogą wchodzić na teren szkoły.
Harmonogram wydawania świadectw

Godz.: 8.30 klasa IV a i V a

Godz.: 9.15 klasa VI a i VI b

Godz.: 10.00 klasa VII a i VII b

Godz.: 10.45 klasa VIII a i VIII b

Godz.: 11.30 klasy I po Gim

Godz.: 12.15 klasy I po SP

Godz.: 13.00 klasy II LO

Czytaj więcej...

W dniach 16- 18 czerwca odbędzie się egzamin ósmoklasisty 2020.
Harmonogram:
- język polski 16 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 9:00;
- matematyka 17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 9:00;
- język angielski 18 czerwca 2020 r. (czwartek) godz. 9:00.

Każdy zdający powinien mieć ze sobą maskę, rękawiczki oraz długopis lub pióro - konieczne z czarnym tuszem lub atramentem - przeznaczonym do zapisywania odpowiedzi. Na egzaminie z matematyki każdy powinien mieć linijkę. Rysunki, w razie konieczności, zdający wykonuje długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Trzeba pamiętać o zabraniu ze sobą aktualnej legitymacji szkolnej.

Na egzaminie nie można mieć ze sobą telefonu komórkowego, ani żadnych urządzeń. Nie można także mieć żadnych pomocy naukowych w postaci słowników, tablic matematycznych, czy kalkulatora.
Uczniowie mają przybyć do szkoły każdego dnia najpóźniej o godzinie 8.15.

Zajęcia online w tych dniach dla uczniów szkoły podstawowej są odwołane.

Więcej informacji o egzaminie na https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

oraz https://www.kuratorium.gda.pl/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis/

Czytaj więcej...
Szanowni Państwo.
W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego uczniowie szkoły podstawowej zobowiązani są do zwrotu podręczników dotacyjnych do biblioteki szkolnej.
W dniach 15, 16, 17.06. zwrot podręczników dotacyjnych(uczniowie szkoły podstawowej) do biblioteki szkolnej w godz. 13.00 -17.00 przez rodziców.

Dyrekcja ZSSO
Czytaj więcej...

8 czerwca rozpocznie się batalia związana z egzaminami maturalnymi. Wszystkim zdającym życzymy powodzenia. Harmonogram oraz wszystkie ważne informacje można znaleźć na  https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/

Zdający zobowiązany jest stawić się o godzinie najpóźniej 8.30,  jeśli egzamin rozpoczyna się o godz.9.00  lub 13.30 – gdy egzamin zaczyna się o 14.00.

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

Zdający musi posiadać dokument tożsamości oraz przybory – długopis/pióro z czarnym tuszem oraz w zależności od przedmiotu: biologia – linijka i kalkulator prosty, geografia linijka i kalkulator prosty, lupa , historia – lupa , matematyka -  linijka, cyrkiel  i kalkulator prosty , WOS – kalkulator prosty.
Uczniowie klas pierwszych i drugich liceum mają wolne od zajęć dydaktycznych w dniach 8, 9 i 10 czerwca.

Wytyczne dot. egzaminu https://www.kuratorium.gda.pl/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis/

Czytaj więcej...
Konsultacje dla uczniów klas ósmych będą odbywać się od 25 maja. Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i będą odbywać się w godzinach uzgodnionych przez wychowawcę. Więcej szczegółów można uzyskać u wychowawców i w edzienniku.
Czytaj więcej...
Szanowni Państwo.
Przypominamy, że od 25 marca 2020 r. decyzją Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej obowiązuje nauczanie zdalne.
W związku z tym uczniowie i rodzice zobligowani są do realizacji obowiązku szkolnego.
Prosimy o poważne potraktowanie sprawy.

Z poważaniem
Dyrekcja ZSSO
Czytaj więcej...
Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych.
https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020

Back to top